Vážení,

vzhledem k této hektické době a stále se měnící situaci posílám trochu pro
ujasnění následující DOPLNĚNÉ informace:

1) ZAMĚSTNAVATELÉ

MPSV – tabulka se základním desaterem pro zaměstnavatele se zaměstnanci –
viz příloha

Platby pojistného za zaměstnance

Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou
prominuty. U pozdních plateb ale není vymáháno penále.

Platby pojistného za tyto měsíce můžete uhradit až do 21. září; toto se
nevztahuje na platby pojistného za měsíc únor 2020, které

jsou splatné do 20. března 2020.

2) OSVČ

OSSZ a ZP – Přehledy za 2019

Novely zákonů stanoví lhůtu pro podání Přehledů OSVČ za rok 2019 nejpozději
do 3. srpna 2020.

Částku doplatku pojistného za rok 2019 je nutno zaplatit do 8 dnů po dni,
kdy Přehled byl podán.

Novou výši záloh je třeba v Přehledu OSVČ vypočítat obvyklým způsobem.

OSSZ – důchodové pojištění – ZÁLOHY:

Stát všem OSVČ od března do srpna promine část pojistného za rok 2020
následovně:

 • OSVČ odvádějící minimální zálohy mají povinné platby na důchodové
  pojištění za březen až srpen 2020 odpuštěné v plné výši 2.544 Kč.
 • OSVČ s vyšší zálohou než minimální od března do srpna také nemusí platit
  žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí za těchto  6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a
  skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020.

(podrobněji v příloze)

ZP – zdravotní pojištění – ZÁLOHY:

 • OSVČ odvádějící minimální zálohy mají povinné platby na důchodové
  pojištění za březen až srpen 2020 odpuštěné v plné výši 2.352 Kč.
 • Těm OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění
  vyšší než minimální, jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale budou muset
  zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy až po podání Přehledu za rok 2020. Rozdíl mezi výší dosud odváděné zálohy a
  výší minimálního pojistného však OSVČ může uhradit kdykoli (po částech i najednou) během roku 2020, čímž se vyhne
  nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném v roce 2021.

(podrobněji na
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19)

OČR pro OSVČ – program MPO

 • usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 262, vydané jako č. 109/2020 Sb.
 • vyplácení OČR pro OSVČ na děti do 13 let po celou dobu
 • pokud OČR nečerpá manžel/ka
 • ve výši 424 Kč / den
 • vyplácí živnostenský úřad

MPSV – ošetřovné:

Dále info o ošetřovném: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Odkaz na MPSV i s častými dotazy:
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Všichni se držte!

S pozdravem

Daňová kancelář Ing. Darina Götzlová